Jobba hos oss


FRA är en attraktiv arbetsgivare. Det vet vi genom det stora intresset för våra utannonserade tjänster inom många områden och genom att vi har en förhållandevis låg personalomsättning.

Vår verksamhet är beroende av att vi kan rekrytera, behålla och utveckla vår personal. Våra anställda ska känna delaktighet, ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och kontinuerligt utveckla sin kompetens. Det är också viktigt för oss att medarbetare har förutsättningar för att kunna hålla en balans mellan arbete och privatliv.

Arbetsområden och kompetenser

Experter från FRA:s informationssäkerhetsavdelning

Experter från FRA:s informationssäkerhetsavdelning

På FRA finns många spännande arbeten med stora möjligheter till egna initiativ, självständigt arbete och goda möjligheter att utvecklas.

Verksamheten inom FRA sträcker sig över många olika fackområden men på grund av verksamhetens natur kan vi inte berätta i detalj om alla intressanta arbetsuppgifter som finns.

På våra stationer bedrivs signalspaning med hjälp av mycket avancerad teknik och de som arbetar där har ofta en bakgrund som radiotelegrafister, -signalister eller -operatörer och ingenjörer med civil eller militär utbildning.

Bearbetning och analys inom underrättelseproduktion sker främst av personer med stats- eller naturvetenskaplig examen och personer med mycket goda kunskaper inom en stor mängd språk. En nischkompens inom området består av kvalificerade matematiker som arbetar med kryptoforcering.

Inom det tekniska området arbetar bland annat civilingenjörer med hård- och mjukvara, teknik och elektronik, ofta i teknikens framkant. Till stöd för all denna verksamhet har vi även kvalificerad teknisk driftpersonal och administrativ personal.

Speciella krav för anställning


För att bli anställd vid FRA krävs att du har svenskt medborgarskap. Innan du blir anställd hos oss görs dessutom andra typer av kontroller beroende på vilka arbetsuppgifter det handlar om. FRA tillämpar sex månaders provanställning.

Ansökan


Via länken nedan hittar du de jobb vi har lediga för tillfället och där kan du också lägga in din ansökan.

Visa lediga tjänster

Om du inte hittar en tjänst som passar dig, kan du lägga in ditt CV i vår CV-databas. Du kan då kontinuerligt uppdatera din information i ditt CV samt skapa en jobbagent som meddelar dig när en ledig tjänst matchar din profil.

Skapa ditt CV

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se