FRA:s organisation


FRA är organiserad i fyra avdelningar: En avdelning för signalunderrättelser, en avdelning för cyberverksamhet, en avdelning för verksamhetsstöd och en avdelning för teknisk utveckling och annat tekniskt stöd. Utöver detta finns också en ledningsstab och ett antal specialistfunktioner som lyder direkt under generaldirektören.

Generaldirektören Dag Hartelius är myndighetschef. Vid FRA finns också en överdirektör, Christina Malm.

Ledningsstaben arbetar bland annat med verksamhetsplanering och med informationsfrågor. Direkt under generaldirektören lyder den juridiska funktionen, funktionen för samverkan och säkerhetsfunktionen.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se