FRA:s organisation


FRA är organiserat i fyra avdelningar: Avdelningen för signalunderrättelser, avdelningen för cyberverksamhet, avdelningen för teknik samt avdelningen för verksamhetsstöd. Dessutom finns ett ledningsstöd som arbetar främst med planering, samverkan och annat stöd till myndighetsledningen.
  
   
Dag Hartelius och Christina Malm

Generaldirektören Dag Hartelius, till vänster, är myndighetschef. Vid FRA finns också en överdirektör, Christina Malm. Dessutom ingår FRA:s chefsjurist Michaela Dràb i myndighetsledningen.
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se