FRA:s organisation


FRA är organiserad i fyra avdelningar: En avdelning för signalunderrättelser, en avdelning för cyberverksamhet, en avdelning för verksamhetsstöd och en avdelning för teknisk utveckling och annat tekniskt stöd. Utöver detta finns också en ledningsstab och ett antal specialistfunktioner som lyder direkt under generaldirektören.
   
Dag Hartelius och Christina Malm

Generaldirektören Dag Hartelius, till vänster, är myndighetschef. Vid FRA finns också en överdirektör, Christina Malm.

Direkt under generaldirektören lyder också chefsjuristen, funktionen för samverkan och säkerhetsskyddschefen.  

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se