Uppdragsgivare


Uppdragsgivare för signalunderrättelseverksamheten är regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen.

Tjänster inom informationssäkerhet beställs främst av statliga myndigheter och statligt ägda bolag.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se