Datainspektionens granskning av FRA klar

Behandlingen av personuppgifter på FRA ligger inom ramen för lagstiftningen på området. Den bedömningen gör Datainspektionen i sin granskningsrapport som nu offentliggjorts. Samtidigt föreslår Datainspektionen också ett antal åtgärder för att ytterligare stärka integritetsskyddet.
Datainspektionen har under året haft ett särskilt uppdrag att bevaka hur personuppgifter behandlas på FRA. Inspektionen har inte funnit annat än att FRA:s personuppgiftsbehandling ligger inom ramen för den lagstiftning som reglerar försvarsundersunderrättelseverksamheten. Det intryck som Datainspektionen fått genom sin granskning är på det hela taget positivt.

Datainspektionen konstaterar samtidigt att vissa arbetssätt och rutiner kan förtydligas. Flera av slutsatserna i rapporten har redan lett till åtgärder från FRA:s sida under den löpande dialogen med Datainspektionen under året.

– Det är bra att en extern kontrollinstans kan bekräfta att vår personuppgiftsbehandling endast sker för de syften som är tillåtna. Med tanke på debatten de senaste åren är det också bra att det tydligt framgår att vi inte förser de brottsbekämpande myndigheterna med information om till exempel fildelning, eller arbetar med övervakning av internetanvändande i största allmänhet, säger Ingvar Åkesson, generaldirektör vid FRA.

– Vi kommer nu att studera de synpunkter som Datainspektionen lämnat, och se på vilket sätt vi kan förbättra integritetsskyddet ytterligare, säger Ingvar Åkesson.

Datainspektionens pressmeddelande och rapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se