Det här gör FRA inom cyber­försvaret

På FRA har vi teknik och kunskap för att upptäcka och följa skadlig kod från de mest avancerade angriparna. Det innebär att vi kan hjälpa till att höja säkerheten vid skyddsvärda verksamheter och lägga grunden för ett starkt cyberförsvar i Sverige.

Skiss vad FRA gör, bland annat...

Analyser och stöd

FRA har under lång tid arbetat med IT-säkerhetsanalyser för att hitta sårbarheter i nätverk och sedan rekommendera åtgärder för att öka skyddet. Vi utvecklar nu i samarbete med Säkerhetspolisen möjligheten att kunna erbjuda ett mer direkt, operativt stöd till statliga myndigheter och statligt ägda bolag.

Avancerade varningssystem

På uppdrag av regeringen har FRA tagit fram ett varningssystem som kan upptäcka avancerade IT-angrepp som normalt inte upptäcks av kommersiella antivirusskydd. Det kallas TDV (tekniskt detekterings- och varningssystem). Det fungerar som ett avancerat antivirusskydd och finns utplacerat på ett flertal myndigheter. Tack vare kunskap om angriparna från FRA:s signalspaning kan systemet upptäcka och varna för de mest avancerade angreppen. FRA avser att installera TDV vid de verksamheter som bedöms som de mest skyddsvärda i nära samverkan med Säkerhetspolisen.

Tekniska tjänster och lösningar

FRA erbjuder idag en palett av tekniskt inriktade tjänster till statliga myndigheter och statligt ägda bolag, exempelvis varningssystem, IT-säkerhetsanalyser och signalskydd. Men myndigheter och organisationer kommer att behöva samarbeta alltmer för att försvara nationens digitala integritet som en central del av totalförsvaret. Vi kan i detta arbete bidra med vår tekniska expertis och förmåga.