Nyheter

Här hittar du vårt nyhetsarkiv, kontaktinformation och länkar till våra publikationer.

15 Juni
Träffa oss på Totalförsvarsdagen i Malmö

Lördag 18 juni anordnas Nationella totalförsvarsdagen i Malmö – en dag full av aktiviteter på stan som syftar till att öka kunskapen om totalförsvaret och vilket ansvar vi alla har.

13 Juni
70 år sedan DC-3:an sköts ned

Idag för 70 år sedan, den 13 juni 1952, försvann ett svenskt flygplan med åtta man ombord under en flygning över Östersjön. Det var av typ DC-3 och tillhörde Flygvapnet. Spaningarna efter det försvunna flygplanet blev resultatlösa förutom att en livbåt från DC-3:an hittades. I livbåten påträffades splitter från ryska spränggranater, vilket pekade på att flygplanet blivit nedskjutet av sovjetiskt jaktflyg. Någon ytterligare visshet i flygplanets eller besättningens öde fick man inte då.

2 Juni
FRA får möjlighet att stödja fler mot cyberhot

Regeringen har idag beslutat att FRA ska få ge stöd till fler inom informationssäkerhetsområdet än statliga bolag och myndigheter. Genom beslutet kan FRA även stötta privata företag, föreningar och stiftelser som hanterar information som är känslig ur sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Därmed stärks skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige.