Lagstiftning

FRA:s verksamhet regleras i lagstiftning. Här finner du en lista på några av de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet.

Lagbok och paragraftecken