Verk­samhets­­­områden och uppdrags­­givare

Verksamhetsområden

FRA har två verksamhetsområden – signalunderrättelseverksamhet som riktas mot utländska förhållanden till stöd för svensk försvar, utrikes- och säkerhetspolitik, samt stöd till teknisk informationssäkerheten.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare för signalunderrättelseverksamheten är:

  • regeringen
  • Regeringskansliet
  • Försvarsmakten
  • Säkerhetspolisen
  • Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten (NOA).

Uppdragsgivare inom informationssäkerhetsområdet är:

  • statliga myndigheter
  • statligt ägda bolag.