Riks­omfattande kampanj för att bli fler

I en tid med ett försämrat säkerhetspolitiskt läge behövs fler som arbetar för att skydda Sverige från allvarliga, yttre hot. FRA tar nu ett avgörande steg för att möta det ökade behovet av expertis inom cybersäkerhet och underrättelser – med vår största rekryteringskampanj någonsin.

2024-02-16

Under 2023 har hoten mot Sverige och svenska intressen blivit fler, djupare och alltmer komplexa. Behovet av FRA:s tjänster inom såväl signalunderrättelser som stöd på cyberområdet har aldrig varit så stort.

Idag arbetar över 1000 personer på FRA. På bara några år har antalet ökat med över 25 procent, och den snabba expansionen kommer att fortsätta framöver. Därför gör FRA något vi aldrig gjort tidigare, vi lanserar en riksomfattande rekryteringskampanj för att hitta fler som vill skydda det viktigaste Sverige har; tryggheten, demokratin och vårt sätt att leva.

Ola Billger, kommunikationschef på FRA
Ola Billger, kommunikationschef på FRA

– I en tid av ökad osäkerhet och instabilitet krävs det att vi blir fler som kan vara med och skydda Sverige mot yttre hot. Men konkurrensen om personer med rätt kompetens är hård. Därför måste vi höja kunskapen om vår verksamhet och öka kännedomen om oss som arbetsgivare. Den här kampanjen är en del i det arbetet, säger Ola Billger, kommunikationschef på FRA.

Inledningsvis kommer svenskarna att möta budskap från FRA på bio och i digitala kanaler. Senare under våren kommer kampanjen även att synas i bland annat Stockholms tunnelbana och utomhus på universitetsorter.

Uppgiften kräver ett brett spektrum av kompetenser

FRA är i behov av en stor mängd kompetenser till följd av det försämrade omvärldsläget och den snabba teknologiska utvecklingen. Det behövs allt från IT-säkerhetsspecialister, kryptologer och IT-analytiker, till språkanalytiker och systemutvecklare. Men också medarbetare till stödverksamheten.

– Vi är en mycket teknikintensiv myndighet eftersom våra uppdrag inom signalspaning och på cyberområdet till stor del är beroende av att vi har rätt teknik och lösningar för att kunna lyckas. Därför behöver vi bland annat IT-personal inom många olika områden. Vi har fått ett utökat uppdrag vilket kräver att vi behöver rekrytera ett betydande antal medarbetare. Vi söker personer med olika bakgrund, i olika åldrar och med olika kompetenser. Och vi ser gärna att kvinnor söker, säger Ola Billger.

Till kampanjsidan: Bli en del av FRA