FRA:s historia i korthet

FRA bildades 1942, då delar ur Försvarsstaben som arbetat med signalspaning och kryptoforcering avskiljdes till en självständig myndighet.

FRA:s lokal på Karlaplan på 1940-talet.

FRA:s lokal på Karlaplan på 1940-talet.

Bakgrunden var bland annat att de framgångar man haft under den tidiga delen av andra världskriget gjort att organisationen vuxit så mycket att den inte rymdes inom försvarsstaben. FRA:s anläggning på Lovön började byggas 1942 och stod inflyttningsklar 1943.

Under andra världskriget var FRA:s rapportering ett viktigt stöd för den svenska statsledningen i deras strävanden att hålla Sverige utanför kriget. FRA forcerade ett antal länders krypton, men den viktigaste framgången var den mot den tyska så kallade G-skrivaren.

Under det kalla kriget kom FRA att bli något av en larmklocka i det svenska invasionsförsvaret. Det var viktigt med förvarning för att kunna mobilisera det svenska försvaret, och där spelade FRA en viktig roll. FRA kunde följa det kalla kriget över Östersjön från första parkett, och rapporteringen kunde ofta ge viktiga insikter i kriser och incidenter.

Efter det kalla krigets slut och murens fall 1989 fick FRA bredare uppgifter i en globaliserad värld, bland annat med att stödja svenska militära insatser utomlands. Under de senaste tio åren har cyberförsvar och stöd till arbetet med att motverka terrorism blivit viktiga uppgifter för FRA.

Läs mer här om G-skrivaren och Arne Beurling

Läs skriften FRA:s historia i korthetPDF